Stále...

09.05.2008 15:30
 

Stále ještě hledáte tu Zázračnou pilulku štěstí, zdraví a dlouhého života?

Po celá tisíciletí se lidé snaží najít elixír mládí a věčného života, nebo lék na všechny nemoci. Toto úsilí je sice asi marné, ale přineslo kromě jiného také zajímavé ovoce v podobě vnitřních cvičení nazývaných „vnitřní alchymie“.

Na rozdíl od klasické alchymie, která se snaží najít elixír mládí pomocí bylin, pilulek a složitých chemických pokusů, už v dávných dobách část hledajících zjistila, že nic z venku dodaného reálně nemění kvalitu života tímto způsobem. Zjistili, že je třeba hledat uvnitř člověka a v jeho schopnosti vědomě pracovat se svou vitální energií i energií přírody a kosmu.

Toto zjištění rozvíjeli mudrcové ve všech dobách a civilizacích.

V Indii to byli například jogínové, jinde to byli šamané, léčitelé, kněží a mystikové.

V Číně to byli především taoisté a buddhisté, kteří pomocí praktik vnitřní alchymie hledali zdraví, sílu a osvícení.

Čína je zajímavá tím, že se zde rozvinulo velké množství těchto praktik, z nichž mnohé existují v živé podobě dodnes.

Také zde vznikl unikátní filozofický základ popisující jednoduše a názorně základní přírodní zákony, dle kterého se řídily nejen tyto nauky, ale všechna důležitá odvětví společnosti.

Jde o teorii čchi, jinu a jangu a proměny pěti prvků (teorie o vitální síle a její formách a vlastnostech).

Tyto teorie v různých praktických podobách nalézáme ve všech oblastech života společnosti v Ásii v podstatě dodnes. Nešlo jen o mystické hloubání mnichů, ale čchi a její proměny se dostaly do povědomí i do praxe lékařů tradiční medicíny, astrologů, mistrů bojových umění, kuchařů, masérů, zemědělců, politiků i vládců.

Co z těchto dávných znalostí může použít moderní člověk, navíc žijící v jiné kulturní oblasti? Jsou tyto staré teorie ještě platné? Funguje to ještě?

Samozřejmě že ano! Tyto základní přírodní zákony se nezměnily. Jen je dnes nutné vhodně upravit metody pro potřeby nás, věčně zaneprázdněných moderních lidí. Pro nesporný přínos praktikování těchto cvičení pro zvýšení kvality života lidí, se rozhodli mistři mnoha škol své nauky odtajnit a nabídnout je světu. Proto se teď nejen na Východě můžeme setkat s velkým rozšířením výuky mnoha stylů čchi kungu, tchaj ťi čchüanu, tao jógy, meditací a jiných technik práce s vnitřní energií čchi. Přináší totiž lidem nejen možnost podpořit léčbu svých nemocí, preventivní podporu zdravotního stavu, zvýšení imunity, zvýšení výkonu v zaměstnání, rozvoj duševních a duchovních schopností, ale hlavně pocit radosti, štěstí, uvolnění a zvýšení kvality života.

To jsou také důvody, proč se miliony Číňanů a statisíce lidí v ostatních zemích pravidelně věnují některé z těchto doslova zázračných technik.

Co je to čchi kung a na co je to dobré?

Slovo čchi by se dalo volně přeložit z čínštiny jako energie, síla. Jde o jakousi formu energie, která je přítomna v celém vesmíru, tedy i v nás. Je nezbytná ke vzniku, udržení a rozvoji všeho živého. Právě dostatek a kvalita této síly nám umožňuje žít plnohodnotně, šťastně a zdravě svůj život. Čchi můžeme rozdělit na tři základní složky: materiální, energetickou a informační.

Kung je práce, úsilí, činnost, mistrovství v nějakém oboru.

Čchi kung tedy znamená něco jako práce s energií, nebo umění ovládat energii.

Tento způsob práce s vitální energií je podle dochovaných materiálů až 5 - 7 000 let starý.

Přestože se čchi kung v průběhu své historie ve starověké Číně mnohokrát stával součástí některých duchovních a náboženských směrů, není náboženstvím a k jeho praktikování člověk nemusí vyznávat nějaké náboženské přesvědčení či své původní měnit.

Druhy čchi kungů

Čchi kungová cvičení dělíme především podle hlavního principu na kterém jsou založena a dle hlavního účelu za kterým jsou cvičena.

Dle principu cvičení dělíme čchi kung na :

* Waj-tan (touto praxí se zvyšuje cirkulace čchi, stimulací jedné oblasti těla - končetin - natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systémem kanálu čchi do míst s nižším potenciálem). Hlavní formou cvičení jsou pohyby těla a práce svalů.
* Nej-tan (znamená hromadění čchi vnitřně, zatímco při waj-tanu se čchi hromadí v končetinách a pak se pohybuje do těla, nej-tan hromadí čchi v těle a vede ji ven do končetin).Hlavní formou cvičení je vizualizace a práce mysli.

Za hlavní školy čchi-kungu jsou v Číně považovány:

· buddhistická - vychází z buddhistických metod vlastní kultivace, "realizace esence kosmu". Klade důraz na dosažení správného stavu vědomí během cvičení. Cvičící by měl za meditace v sedu rozptýlit všechny rušivé myšlenky za účelem očištění těla i mysli.

· konfuciánská - klade důraz na morální kultivaci a čistotu, zahrnuje etiku do cvičení. Pozornost věnuje vzpřímenosti těla a uchování čchi. K lepší adaptaci do okolí se snaží o dosažení jednoty těla a mysli.

· lékařská - vychází z teorií tradiční čínské medicíny. Jejím cílem je posílení vnitřních orgánů a podpora zdraví k prevenci a léčení nemocí. Umožňuje také vydávat vlastní čchi k léčení jiných osob.

· taoistická - přisuzuje důležitost změnám v rovnováze jinu a jangu a v pěti přírodních elementech a skutečnostem, týkajícím se tajemství lidského těla a jeho vztahu k přírodě. Jsou někdy používány extrémně rozdílné metody cvičení. Pozornost je věnována analýze různých pocitů během cvičení. Snaží se o získání mimořádných schopností.

· wu-šu - věnuje speciální pozornost kombinaci mentální síly, proudu vitální energie a fyzického uplatnění z důvodu cvičení jak těla, tak vnitřních orgánů. Koncentruje čchi do oblasti dolního tan-tchienu a využívá ji v obraně i útoku. Přispívá k rychlejším reflexům a vynikajícím výkonům v boji.

Čung jüan čchi-kung mistra Sü Ming-tchanga

Čung jüan je rovina ve střední Číně - jedná se o geografický název oblasti(dnes Che-nan) ve které před více než sedmi tisíci lety vznikly základy tohoto druhu čchi-kungu.

Jednotný a celistvý systém čung jüan čchi-kung se skládá ze tří bloků, přičemž každý z nich je samostatným, autonomním systémem.

Jsou to:

· Rozvojový systém

· Terapie změnou způsobu myšlení

· Přenos informací

Rozvojový systém.

Je rozdělen do pěti stupňů. Výuka prvních tří stupňů probíhá formou seminářů. Zde se studenti naučí normalizovat si zdravotní stav a připraví se na získání zvláštních schopností. Na čtvrtém stupni se naučí studenti navázat kontakt se všemi živými bytostmi na Zemi. A v pátém se naučí vnímat vztahy, které předurčují stav člověka, společnosti, určitých událostí, atd.

Terapie změnou způsobu myšlení.

V této části jsou prezentovány metody obnovy zdraví a životních schopností člověka a metody léčení různých druhů onemocnění, také s využitím symbolů a vibrací manter.

Přenos informací.

Otevírá cestu k získávání informací přímo od zdroje, tedy nikoli zprostředkovaně z okolního světa.

Tento systém je dodnes neveřejný.

Slovo Čung má více významů:

· V taoismu – středový (centrální),ne levý, ne pravý.

· Spojení tří dan-tienů (vnitřních jüanů) do jediného celku

· Člověk jako střed (jüan) v trojici : Vesmír,Člověk,Země.

Tento systém spojuje tři vnější jüany (Vesmír, Člověk, Země) a tři vnitřní jüany (spodní, střední a horní dan-tien – centra vitální energie člověka).

Zakladatelem této školy čchi kungu a naším Mistrem je Sü Ming-tchang, potomek ochránců Šaolinského kláštera a velký mistr a odborník v oblasti čchi kungu a léčitelství.

Bližší informace o seminářích a akcích v oblasti čchi kungu se dozvíte v upoutávkách na semináře.

Doporučení ke cvičení Čung jüan čchi kungu

1. Jednotlivé cviky je třeba provádět na příjemném místě, v botách bez podpatků nebo naboso, ve volném oděvu a v dobré náladě..

2. Čhi kung nelze praktikovat bezprostředně po jídle, nebo při silném pocitu hladu.

3. Během cvičení je třeba uvolnit tělo i mysl. Není žádoucí se příliš soustřeďovat na představy, obrazy, pocity. Mějte na paměti pravidlo:“zdá se, že spíte i bdíte“.

4. Cvičte pravidelně, bez dlouhých přestávek, aby blahodárné změny v organismu probíhaly přirozeně a rychle se upevnily.

5. Při provádění jednotlivých cviků se neomezujte žádným programem, neusilujte o to, aby cviky vyústily v určité pocity nebo představy, nesnažte se, aby váš rozum a vědomí regulovaly čchi. Mohli byste podlehnout halucinacím, ztrátě zdravého kritického úsudku. Vše musí probíhat bez účasti vědomí. Lze pouze nestranně pozorovat a respektovat přirozený proces vývoje. Zapamatujte si: čím silněji si budete přát něco získat, tím menší šanci budete mít!

6. Po skončení základních cviků je třeba položit ruce na sia-tan-tchien. Pokud přerušíte cvičení, je třeba před další činností položit ruce na sia-tan-tchien a zkoncentrovat v něm čchi.

7. Během cvičení je nutné nereagovat na rušivé vnější faktory.

8. Pokud jste se během cvičení lekli, umístěte ruce na sia-tan-tchien a uvolněně dýchejte.

9. Pokud profesionálně posilujete, nebo sportujete, cvičte čchi kung až po celkovém zklidnění. Intenzivní tělesnou zátěž (běh, skoky, práce s tyčí, atd.) lze provádět až po třicetiminutovém odpočinku.

10. Při intenzivním cvičení je třeba omezit pití tonizujících a alkoholických nápojů. Druh a množství jídla se neomezuje. Můžete jíst všechno, na co máte chuť. Někdy vzniká po určitou dobu potřeba hladovění, nebo nechuť k některým potravinám, např. k masu. V každém případě se při cvičení čung jüan čchi kungu nedoporučuje násilné omezování v jídle. Dále se při osvojení vyšších stupňů čchi kungeu nedovoluje kouření!

Ostatní doporučení jsou uvedena v popisu jednotlivých cviků.