Podmínky úspěšného studia čchi kungu

09.05.2008 15:23

 

Podmínky úspěšného studia čchi kungu.

Jaké jsou potřebné podmínky, abychom mohli úspěšně studovat čchi kung?
Jsou vůbec nějaké? Občas se setkáme s názorem, že čchi kung lze cvičit kdykoli a kdekoli.
V naší škole se říká: “Není čas, není směr, není prostor“
To by se dalo přeložit:• Není důležité, kdy cvičíte. Není jiný ideální čas pro cvičení než tady a teď!!
Jsou školy a stylyčchi kungu, kde se doporučuje cvičit třeba mezi jedenáctou a jednou hodinou, kdy “změna energie podporuje rozvoj“ U nás tomu tak není
• Není důležité na kterou světovou stranu jste při cvičení otočeni. I toto někde přísně předepisují. Dokonce je několik verzí sestavy Pa tuan tin (Osm kusů brokátu), kde se člověk při přechodu na další cvik otáčí do jiného světového směru. Někdy ho také proto nazývají „Osm směrových cviků“
• Není důležité, kde cvičíte. Je stejně dobré cvičit v lese jako ve dvanáctém patře paneláku. Naopak v interiéru je snadnější pro začátečníka najít klid na cvičení. V lese na nás často čeká mnoho učitelů trpělivosti z říše hmyzu!Je samozřejmé a známé, co je dobré dodržet při cvičení čchi kungu:• Neměli bychom být hladoví, ani být těsně po vydatném jídle. Pokud před cvičením cítíme hlad, je dobré dát si něco malého a lehkého, abychom zahnali hlad. Naopak po vydatném jídle je dobré počkat hodinu a půl i dvě, abychom se při cvičení necítili omezováni trávením potravy.
• Vnější podmínky by neměly být nepříznivé. Neměli bychom cvičit v průvanu, nebo venku při silném větru. Také by vám nemělo být velmi horko, nebo zima. Nevcičit na boso na chladné zemi a v blízkosti silných proudů vody, elektřiny, pod visícími těžkými předměty a podobně. Prostě cvičte v prostředí, kde se můžete uvolnit a kde se citíte v bezpečí a dobře. Cvičení by mělo zdraví přinášet a ne ho podlamovat! Chce to zdravý selský rozum!
• Neměli bychom cvičit v případě silných emočních výkyvů, nebo akutních nemocí. V silné emoci nelze být uvolněný a soustředit se patřičně na cvičeni. Je lépe počkat na “vychladnutí“ a potom cvičit. U akutních zdravotních potíží je dobré vyhledat lékaře, nebo terapeuta, kterému věříme a až je to vhodné podpořit uzdravení cvičením.
• Neměli bychom cvičit se striktně daným cílem cvičení. Striktně a přesně definovaný cíl cvičení nás drží v napětí očekávání výsledku! Navíc nás to omezuje v možnostech dosažení! Ideálem je nečekat nic konkrétního a snažit se o to nejlepší. Prostě se uvolnit a radovat se a užívat si výsledky cvičení v době až přijdou a ve formě, ve které přijdou! Když se zeptáte číňana proč cvičí, tak často řekne: “Ráno vstanu a prostě cvičím, tak to má být“
• Nestranit se ostatních cvičenců. Společné cvičení je posíleno synergickým efektem skupinové energie, která je vyšší, než pouhý součet energií jednotlivců! Naši kolegové cvičenci jsou naše zrcadla a pomáhají nám také v motivaci pravidelně chodit na setkání a tedy pravidelně cvičit. Je ideální co nejčastěji, jak je to jen možné navštívít znovu kurz nebo cvičení vedené Mistrem nebo instruktorem. Zamezí se tím zdlouhavému přeučování nesprávných návyků ve cvičení a je zde možnost konzultovat pokroky ve cvičení.
• Mějte ze cvičení vždy radost. Cvičení sice občas bolí na těle i na duši (což většinou velmi rychle přejde, když energie projde blokádou), ale nemělo by se stát nějakou povinností, nebo něčím co nás vede do napětí nebo stresu.
Čchi kung je tu pro nás a ne my pro čchi kung!!!
• Je dobré cvičit opravdu kvalitní metodu. Neztrácejte čas zbytečnostmi. Jen opravdu kvalitní metoda vás dovede hodně vysoko! Je jeden krásný příběh o mnichovi, který studoval chůzi po vodě. Studoval tvrdě po mnoho let a nakonec dosáhl svého cíle. Patřičně hrdý na své schopnosti cestoval po celé Číně. Jednou potkal jiného mnicha. Na toho však zjevně jeho zázračná schopnost neudělala žádný dojem. Proto jej vyzval k soupeření. Cílem bylo překonat velkou řeku suchou nohou a dostat se bezpečně na druhý břeh. Vyzvaný mnich si vyžádal den na přípravu. Hrdý mnich samolibě souhlasil. Jemu přece trvalo mnoho let, než se naučil chodit po vodě, to se nedá za jeden den stihnout! Může být klidný. Vyzvaný mnich se utábořil nedaleko břehu řeky a začal tím, že šel do lesa na dřevo. Vyzyvatel poklidně odešel do blízké vesnice a ubytoval se v hostinci. Druhý den ráno vyzyvatel přišel ke břehu řeky a po chvíli meditace se postavil na hladinu a pomalu přešel na druhý břeh. S pobavením čekal co předvede jeho soupeř. Ten vytáhl z křoví jím vyrobený vor a také klidně překonal řeku. Když připlul k vyzyvateli, tak řekl: “To, co jsi ty studoval mnoho let jsem zvládnul za jeden den. Není to ztráta času?“
• Je dobré vytvořit si dobré rodinné zázemí pro cvičení. Rodina a partner jsou naší důležitou součásti. Pokud se nám podaří, aby partner nebo blízcí cvičili s námi je to skvělé!! Snažme se o to, aby nás rodina ve cvičení podporovala, nebo alespoň tolerovala náš zájem o rozvoj. Zde je důležitá vhodná komunikace. Nejlepší “přesvědčovací“ metodou je vlastní příklad. Ne každý musí cvičit čchi kung.!
• Je dobré najít si vhodné místo pro cvičení. Jak je také psáno výše, najděte si vhodné místo v čase i v prostoru, kde nebudete rušeni vnějšími ani vnitřními okolnostmi. Velmi pomáhá vyčlenit si na cvičení pravidelný čas, mít na cvičení vhodný oděv, nejlépe z přírodních materiálů. Můžete si zapálit svíčku, pustit příjemnou hudbu, vonnou tyčinku,… Udělejte si ze cvičení svátek, radost, příjemnou chvíli! Víme že to není nezbytné, ale příjemně to motivuje ke cvičení.
• Je dobré mít materiální dostatek, chceme-li v klidu cvičit. Pokud je naše pozornost příliš poutána na zajištění živobytí, je těžké klidně cvičit. Hmotný dostatek je také jistým znamením celistvosti osobnosti a dává svobodu věnovat se svým zájmům, třeba na poli osobního rozvoje. Kurzy a společná cvičení jsou běžně zpoplatněny. Pokud ovšem nemáte na chleba, či na bydlení, těžko vysvětlíte rodině, že jedete na kurz. Také nás ale práce nesmí zaměstnávat tak, že nemáme sílu ani čas cvičit. Je samozřejmě ideální pokud váš výdělek není závislý na utrpení jiných bytosti. Každý z nás je samozřejmě jiný a tak kritéria , která nás podpoří ve cvičení jsou pro každého jiná. Berte tento text jako inspiraci a jako sdílení zkušeností ostatních cvičenců.
Veškeré další podněty na toto téma samozřejmě uvítám.Sw. Bodhi Ankur